حساب معاملاتی تمرینی
حساب معاملاتی تمرینی
اخبار کارگزاری فارکسر

نرخ بهره بانک های مرکزی

آمریکا

اروپا

انگلستان

استرالیا

ژاپن

سوئیس

کانادا

نیوزلند

USD

EUR

GBP

AUD

JPY

CHF

CAD

NZD

0.50%

0.10%

0.50%

0.50%

0.00%

1.75%

-0.75%

2.25%